Μια αναδρομή στους χώρους λατρείας των Ελλήνων από τα βάθη της Αρχαιότητας μέχρι και την επικράτηση του χριστιανισμού, με έμφαση στα λιγότερο γνωστά αρχαιολογικά ευρήματα. Παρουσίαση: Νικόλαος Πετράτος.

Subscribe Here

Subscribe to our newsletter and stay updated on the latest developments and events.
Unknown column 'a.client_id' in 'where clause'