Ομιλίες των καταστατικών μελών του Ύπατου Συμβουλίου Ελλήνων Εθνικών Αμερικής Ντίνου Μαλλιαρού και Θεόδωρου Καλαβέσιου στα εγκαίνια της νέας ιδιόκτητης αίθουσάς του στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. 6 Δεκεμβρίου 2014.

Subscribe Here

Subscribe to our newsletter and stay updated on the latest developments and events.